Ανακοίνωση Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Ενημερώνουμε τους δημότες του νησιού μας ότι από σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου 2020, οι Υπηρεσίες του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης λειτουργούν κανονικά. Ωστόσο, προς αποφυγή συγχρωτισμού, παρακαλούμε θερμά οι δημότες να προσέρχονται με φυσική παρουσία κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την Υπηρεσία κι εφόσον το αίτημα τους δε δύναται να πραγματοποιηθεί με άλλο τρόπο.

Τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης έχουν ως εξής :

• Γραφείο Δημάρχου

Η επικοινωνία των πολιτών με το Γραφείο Δημάρχου θα πραγματοποιείται στα τηλέφωνα: 22813-61002, 22813-61010, 22813–61070 και στα email: ma.roussou@syros-ermoupolis.gr
m.stefanou@syros-ermoupolis.gr
m.telonis@syros-ermoupolis.gr

• Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα λειτουργούν από τις 07.30 έως τις 15.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή και θα εξυπηρετούν τους πολίτες κατόπιν ραντεβού. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 22813 61300, 22813 61307, 22813 61308, 22813 61310, 22813 61313, 22813 61315 και 22810 79643, fax: 22810.79644 και email: d.ermoupoleos@kep.gov.gr.
Επίσης, για την ηλεκτρονική εξυπηρέτησή τους, οι πολίτες μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ermis.gov.gr με τους κωδικούς του taxisnet.

• Διοικητικές Υπηρεσίες
Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης θα εξυπηρετεί:
Γραφείο Πρωτοκόλλου:
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: g.loudaros@syros-ermoupolis.gr, τηλεφώνου:22813-61086,22813-61001 και fax:22810-88232.
Γραφείο Δημοτολογίου:
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:a.roussou@syros-ermoupolis.gr, τηλεφώνου:22813-61029 και fax:22810-80995.
Ληξιαρχείο Ερμούπολης:
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: r.kostara@syros-ermoupolis.gr, τηλεφώνου:22813-61021 και fax:22810-80995.
Ληξιαρχείο Άνω Σύρου:
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: f.skourtis@syros-ermoupolis.gr, τηλεφώνου:22813-61029 και fax:22810-80995.
Ληξιαρχείο Ποσειδωνίας:
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: p.roussos@syros-ermoupolis.gr, τηλεφώνου:22813-61418 και fax:22810-42225.
Εναλλακτικά, όπου καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση του κοινού εξ αποστάσεως με τους αναφερόμενους τρόπους, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

• Οικονομική Υπηρεσία

Η εξυπηρέτηση των δημοτών να γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και να αποφεύγεται η φυσική παρουσία, όπου αυτό είναι δυνατό.
Αναλυτικότερα για τα τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας θα ισχύουν τα εξής:
1. Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Πόρων
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ Τ.Μ. :
• Επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Δήμου για αναζήτηση της σχετικής αίτησης και για πληροφορίες να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2281361038, 2281361044 & 2281361017.
Σημείωση: Η υποβολή αιτήσεων για διόρθωση αδήλωτων τ.μ. χωρίς πρόστιμα και αναδρομική είσπραξη οφειλών έχει παραταθεί μέχρι τις 30.06.2020.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Τ.Α.Π.
Οι αιτήσεις να αποστέλλονται με e-mail στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις :
d.roussou@syros-ermoupolis.gr
a.makrionitou@syros-ermoupolis.gr
a.varthalitis@syros-ermoupolis.gr
στις οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται τηλέφωνο επικοινωνίας και σχετικό e-mail για την παραλαβή τους.
Για πληροφορίες να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2281361038, 2281361044 & 2281361017.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ, ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ. ΚΛΠ.
Οι δηλώσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά να αποστέλλονται με e-mail στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις :
n.stamatoukou@syros-ermoupolis.gr
a.varthalitis@syros-ermoupolis.gr
και υποχρεωτικά να αναγράφεται τηλέφωνο επικοινωνίας για συνεννόηση σχετικά με τον τρόπο πληρωμής.
Για τη μαζική υποβολή δηλώσεων από Λογιστικά Γραφεία, παρακαλούμε να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2281361034 και 2281361017, για συνεννόηση σχετικά με τον τρόπο υποβολής και πληρωμής τους.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Παραλαβή της σχετικής αίτησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου α. από τη διαδρομή «Δημότης» και β. από ειδικό χώρο, έξω από το γραφείο του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων & Πόρων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
Για σχετικές πληροφορίες να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2281361017 και 2281361019.
Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, σχετικά με την απόδοση τελών και λοιπών εσόδων του Δήμου, παρακαλούμε όπως οι πολίτες επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2281361017, 2281361019, 2281361018, 2281361034, 2281361038, 2281361044.

2. Τμήμα Προμηθειών
Για την εξυπηρέτηση των πολιτών – προμηθευτών:
• Η αποστολή των παραστατικών που εκδίδονται ψηφιακά, να γίνεται από τους προμηθευτές με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
• Οι προσφορές να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: p.koumoutsakou@syros-ermoupolis.gr
Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, τηλέφωνα επικοινωνίας : 2281361008, 2281361009.

3. Τμήμα Ταμείου
Η εξόφληση των οφειλών να γίνεται μέσω του λογαριασμού του Δήμου που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, με αριθμό λογαριασμού GR58 0172 7100 0057 1005 3925 915, αναγράφοντας απαραίτητα το Όνομα και το ΑΦΜ του οφειλέτη.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 2281361024, 2281361025.

4. Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού & Λογιστηρίου
Για οποιαδήποτε πληροφορία, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2281361006.

• Κοινωνική Υπηρεσία / Κέντρο Κοινότητας

Προκειμένου να αιτηθούν οποιαδήποτε παροχή μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας/Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, δηλαδή ενδεικτικώς: αιτήσεις ένταξης ή ανανέωσης του δικαιώματος για τα προγράμματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Στέγασης, Επίδομα Γέννησης Τέκνου, Δωρεάν Φαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφαλίστων, για τη λήψη Πιστοποιητικών Οικονομικής Αδυναμίας, έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης, Επισιτιστικής Αρωγής ευπαθών ομάδων κ.λπ., οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν πρώτα τηλεφωνικώς με την υπηρεσία μας, ώστε να καθορίζουν ραντεβού στο τηλέφωνο 22810 – 81001.

• Πολεοδομία – Τεχνική Υπηρεσία

Η επικοινωνία με την Πολεοδομία θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου 2281362507 και μέσω e-mail : l.armakola@syros-ermoupolis.gr
Η επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου
2281362514 και μέσω e-mail : a.vamvakari@syros-ermoupolis.gr

• Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Επιχειρηματία

Η παροχή πληροφοριών, η κατάθεση αιτήσεων καθώς και η διεκπεραίωση
συναλλαγών θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης:
Σιγάλα Πλουμή: τηλ. 2281360924 / e-mail: p.sigala@syros-ermoupolis.gr
Ταρζέντα Ελένη: τηλ. 2281360925 / e-mail e.tarzenta@syros-ermoupolis.gr

• Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Πολιτικής

Η επικοινωνία με το κοινό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, θα πραγματοποιείται ως εξής:
Τηλέφωνα: 2281361085 & Τμήμα Καθαριότητας: 22810 88771
Fax: 2281079475
e-mail:
p.markouli@syros-ermoupolis.gr
a.kaloxilos@syros-ermoupolis.gr

• Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού & Τουρισμού

Η επικοινωνία με το κοινό, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, θα πραγματοποιείται στα τηλέφωνα : 22810 75638, ,22810 75953, 22810 75943 και στο email: politismos@syros-ermoupolis.gr

• Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης ΝΠΔΔ (Σχολικές Επιτροπές και Φο.Δ.Σ.Α)

Η επικοινωνία με το κοινό, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, θα πραγματοποιείται ως εξής:
Τηλέφωνα: 22810 62267 και 22813 61016
Email: sxolproto@syros-ermoupolis.gr, sxoldeftero@syros-ermoupolis.gr fdsans@syros-ermoupolis.gr
Fax: 22810 75143

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Check Also

Ανακοίνωση Σκοπευτικού Ομίλου Σύρου

Ανακοίνωση Σκοπευτικού Ομίλου Σύρου Κάτι οι εξετάσεις των παιδιών μας. Κάτι η αφόρητη ζέστη. Κάτι …