Καλοκαιρινή άδεια 2020: Πώς θα κάνουν φέτος διακοπές οι εργαζόμενοι – Ποιοι «χάνουν» μέρες

Καλοκαιρινή άδεια 2020: Πώς θα κάνουν φέτος διακοπές οι εργαζόμενοι – Ποιοι «χάνουν» μέρες

Η σταδιακή άρση μέτρων και επιστροφή χιλιάδων εργαζομένων στις επιχειρήσεις φέρνει το τέλος της φάσης των αναστολών συμβάσεων εργασίας και του έκτακτου επιδόματος.

Οι εργασιακές σχέσεις έχουν διαμορφωθεί έτσι που οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα έχουν πολλές και εύλογες απορίες. Όσο το καλοκαίρι πλησιάζει το μόνο που σκέφτονται οι περισσότεροι είναι η καλοκαιρινή άδεια. Και ας μην γελιόμαστε η καραντίνα δεν ήταν άδεια όπως κάποιοι την χαρακτηρίζουν, ήταν μία δύσκολη κατάσταση αλλά αναγκαία για όλους.

Το Newsbomb.gr επικοινώνησε με γνωστούς εργατολόγους και μας διαβεβαίωσαν ότι η άδεια θα δοθεί κανονικά και με το… νόμο καθώς ο εργοδότης δεν μπορεί σύμφωνα με τη νομοθεσία να «κόψει» ημέρες αδείας από τους υπαλλήλους του. Μάλιστα ο εργοδότης έχει την υποχρέωση τουλάχιστον στο μισό προσωπικό να χορηγήσει το μεγαλύτερο μέρος της άδειας έως τα τέλη Αυγούστου.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι που θα κάνουν φέτος λιγότερες διακοπές είναι οι γονείς που έχουν υποχρεωθεί να πάρουν ημέρες κανονικής άδειας λόγω άδειας ειδικού σκοπού ως γονείς μαθητών. Άρα στους συγκεκριμένους υπαλλήλους θα αφαιρεθούν οι αντίστοιχες μέρες από την κανονική τους άδεια.

Τι προβλέπεται
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την άδεια ειδικού σκοπού προβλέπεται ότι για κάθε τέσσερις ημέρες άδειας, τρεις θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού και μόνο μία θα καταγράφεται ως κανονική άδεια που θα τη χρεώνεται ο εργαζόμενος.

Από την πλευρά τους, εργοδοτικοί φορείς φέρεται να ζητούν την κατάργηση της θερινής άδειας για φέτος,σε κλάδους που έκλεισαν λόγω των μέτρων προβάλλοντας το επιχείρημα ότι οι εργαζόμενοι ξεκουράστηκαν στην καραντίνα.

Φέρονται μάλιστα να πρότειναν για όσες επιχειρήσεις είναι σε αναστολή να καταργηθούν για φέτος οι άδειες, σε άλλους να αποφασίζει ο εργοδότης ανάλογα με την κερδοφορία και σε άλλους να συμφωνεί ο εργοδότης με τον εργαζόμενο.

Ως προς τον χρόνο χορήγησης της άδειας
Ο χρόνος χορηγήσεως των αδειών καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτών και εργοδότη.
Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει εντός του ημερολογιακού έτους την άδεια που δικαιούται ο εργαζόμενος, έπειτα από αίτηση του και εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.
Διαφορετικά, ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει στον εργαζόμενο τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας, προσαυξημένες κατά 100%, καθώς και το επίδομα αδείας (χωρίς ποσοστό προσαύξησης).
Επίσης, υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια οπωσδήποτε πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν δεν του την ζήτησε ο μισθωτός.
Σε κάθε περίπτωση οι μισές από τις δικαιούμενες ημέρες αδείας πρέπει να χορηγούνται μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 30ή Σεπτεμβρίου του ημερολογιακού έτους. Πέραν των συνήθων αποδοχών ο μισθωτός δικαιούται και επίδομα αδείας, το οποίο φτάνει μέχρι τον μισό μισθό (για όσους αμείβονται με μισθό) ή μέχρι τα 13 ημερομίσθια (για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο).
Κατά τη διάρκεια της άδειας απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η καταγγελία της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο. Η απόλυση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της άδειας θεωρείται άκυρη. Κάθε εργαζόμενος δικαιούται άδεια από τον 1ο μήνα απασχόλησής του στην ίδια επιχείρηση.
Οι ημέρες της δικαιούμενης άδειας υπολογίζονται ως εξής: Από την έναρξη της σύμβασης εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών συνεχούς απασχόλησης (εντός, δηλαδή, του 1ου ημερολογιακού έτους) στην επιχείρηση, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές, κατ’ αναλογία με τον χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην ίδια επιχείρηση

Τρόπος χορήγησης της άδειας
Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί τμηματικά.
Η άδεια για το πρώτο ημερολογιακό έτος χορηγείται σε τμήματα. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, να χορηγήσει σε αυτόν την αναλογία της κανονικής του άδειας.
Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδειά του με αποδοχές, που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο έτος αυτό. Η αναλογία υπολογίζεται και πάλι με βάση της 20 ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο ή τις 24 ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο.
Στη διάρκεια του έτους αυτού και στο σημείο που συμπληρώνει 12 μήνες εργασία, η άδεια αυξάνεται κατά 1 εργάσιμη ημέρα. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του δεύτερου ημερολογιακού έτους, να του χορηγήσει αναλογικώς ή ολόκληρη την άδεια που φθάνει μέχρι τις 21 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο, και τις 25 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο.
Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδειά του σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Η άδεια αυτή θα φθάσει τις 22 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο ή τις 26 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης μέσα στο τρίτο ημερολογιακό έτος.
Οι μισθωτοί με προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται 25 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με πενθήμερο, ή 30 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με εξαήμερο με αποδοχές.
Επίσης οι μισθωτοί, από 1η-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται 1 εργάσιμη ημέρα παραπάνω, δηλαδή 26 ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο και 31 ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο.
Πόσες μέρες άδειας δικαιούστε
Υπολογίστε ΕΔΩ online την καλοκαιρινή άδεια που σας αναλογεί.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα και οι προσαυξήσεις.
Δικαιούται επίσης επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το ½ του μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει τις αποδοχές και το επίδομα άδειας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας.

Πηγή :
newsbomb.gr

Check Also

Ανακοίνωση Σκοπευτικού Ομίλου Σύρου

Ανακοίνωση Σκοπευτικού Ομίλου Σύρου Κάτι οι εξετάσεις των παιδιών μας. Κάτι η αφόρητη ζέστη. Κάτι …