ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση στα μέλη της απέστειλε η ΕΣΚΚ σχετικά με την τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Κ.Κ.
Έχοντες υπόψη: α) Τον Νόμο 2725/99
β) Το Καταστατικό της Ε.Σ.Κ.Κ.
γ) Την με τον αρ.23/9-1-2015 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Κ.

ΚΑΛΟΥΜΕ
Τα Σωματεία – μέλη της Ε.Σ.Κ.Κ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 7/2/2015 και ώρα 18.00 μμ στα γραφεία της Ε.Σ.Κ.Κ., στο Αθλητικό Κέντρο «Δημήτριος Βικέλας».
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού από 1-1-2014 έως 31-12-2014 .
3. Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού 2015.
4. Λογοδοσία Δ.Σ. και υποβολή της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Διοργάνωση Κυπέλλου Ανδρών

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η από το Καταστατικό απαιτούμενη απαρτία, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8/2/2015 στον ίδιο χώρο και ώρα 10.00πμ , με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων σωματείων.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μελών σωματείων της Ένωσης που θα λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση εάν αυτοί έχουν αλλάξει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Check Also

Άλλη μια διεθνής αθλήτρια στο Stoiximan AegeanBall Festival!

Άλλη μια διεθνής αθλήτρια στο Stoiximan AegeanBall Festival! Η Πηνελόπη Παυλοπούλου στην πρώτη της συμμετοχή …