ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Π.Σ.Κ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ UEFA ΚΑΙ Ε.Π.Ο

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΕΠΣ Κυκλάδων σχετικά με την έκδοση ταυτότητας τριετίας προπονητών UEFA και ΕΠΟ…

 

 Σύμφωνα με τη σύμβαση Προπονητικής 2015 μεταξύ της UEFA και της Ε.Π.Ο., οι κάτοχοι ταυτοτήτων τριετίας προπονητών UEFA με ημερομηνία ισχύος έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να διατηρήσουν και να επεκτείνουν την άδεια προπονητικής έως τις 31/12/2018.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η ίδια διαδικασία αποφασίστηκε να ακολουθηθεί και για τις ταυτότητες τριετίας προπονητών Ε.Π.Ο.

Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό κατόχων ταυτοτήτων τριετίας, κρίνουμε απαραίτητη τη στενή συνεργασία των Ε.Π.Σ. για την πληρέστερη οργάνωση της διαδικασίας ανανέωσης των ταυτοτήτων και την επιτυχή ολοκλήρωση της. Η κάθε Ενωση θα συνδράμει αποφασιστικά στη συλλογή και τον πρώτο έλεγχο των δικαιολογητικών, επισημαίνοντας το γεγονός ότι η Ε.Π.Ο. δεν θα δέχεται στο εξής αιτήσεις που δεν θα αποστέλλονται σε αυτή μέσω των οικείων Ε.Π.Σ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ UEFA & Ε.Π.Ο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

1)Αίτηση του ενδιαφερόμενου (επισυνάπτεται) 2)Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου 3)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 4)Επικυρωμένο αντίγραφο του διπλώματος ή του πιστοποιητικού παρακολούθησης.Απλή φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή (εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο). 5)Επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων (αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως της 31/12/2012). 6)Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών (όπου υπάρχει). 7)Καταβολή παραβόλου 200 ευρώ (100 ευρώ υπέρ της Ενωσης, 100 ευρώ υπέρ της Ε.Π.Ο.) ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν στην οικεία Ε.Π.Σ. Υπογραμμίζεται ότι ο πρώτος έλεγχος των φακέλων με τα δικαιολογητικά θα γίνεται από την Ενωση,η οποία αφού διαπιστώσει την εγκυρότητα των εγγράφων οφείλει να τα αποστείλει στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ομοσπονδίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΤΙΣ 31/12/2015) Η προθεσμία που έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολητικών στην οικεία Ε.Π.Σ. λήγει στις 29 Ιανουαρίου 2016. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας κανένας φάκελος δεν θα γίνει δεκτός. Οι προπονητές που δεν θα προχωρήσουν στην έγκαιρη υποβολή δικαιολογητικών θα διαγράφονται από τα μητρώα της Ε.Π.Ο. Σημειώνεται ότι το αρμόδιο τμήμα της Ε.Π.Ο. θα ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου, έκδοσης και αποστολής των ταυτοτήτων στις Ε.Π.Σ. στις 31/3/2016.

Check Also

Ανακοίνωση ΕΠΣ Κυκλάδων για τις ώρες λειτουργίας γηπέδου για το κοινό

Ανακοίνωση ΕΠΣ Κυκλάδων για τις ώρες λειτουργίας γηπέδου για το κοινό Σας ενημερώνουμε ότι το …