Η ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΡΟΥ

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΡΟΥ…

Σήμερα 16 Ιανουαρίου 2015 οι κ.κ. Σιγάλας Ιωάννης, Παλαιτσάκης Γεώργιος και Τριανταφύλλου Χρήστος που αποτελούμε την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΝΟ Σύρου , που εξελέγη από τις αρχαιρεσίες της 14-5-2014, πραγματοποιήσαμε λεπτομερή έλεγχο στην Οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 14/5/2014 έως 31/12/2014 και θέτουμε υπ’ όψη των μελών της Γενικής Συνέλευσης το πόρισμα μας.
Με βάση τον έλεγχο που πραγματοποιήσαμε σ’ όλα τα στοιχεία που τέθηκαν στην διάθεση μας, δηλαδή Γραμμάτια Είσπραξης, Εντάλματα πληρωμών με τα αντίστοιχα παραστατικά, στοιχεία Τραπεζικών λογαριασμών κ.λ.π. σε συνδυασμό με τα Πρακτικά Συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΝΟ Σύρου, διαπιστώσαμε τα παρακάτω:

Στους Τραπεζικούς λογαριασμούς του ΝΟ Σύρου ( ενημέρωση βιβλιαρίων τραπέζης λόγω αργιών στις 12/1/2015 ) το συνολικό ποσό των 4166,82 € σε καταθέσεις και σε μετρητά το ποσό των 98,69 € .

Για τις Πραγματοποιηθείσες πληρωμές, εκδόθηκαν τα με αριθμό 01/2014 έως και 16 /2014 Εντάλματα πληρωμής.
Όλα τα Γραμμάτια Είσπραξης και τα Εντάλματα πληρωμής είναι κανονικά υπογεγραμμένα από τους αρμόδιους του ΝΟ Σύρου .
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι όλες οι δαπάνες καταβλήθηκαν κανονικά, με πλήρη δικαιολογητικά (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λ.π.) και ύστερα από σχετική έγκριση του Δ.Σ .

Σύρος 16/1/2015

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Σιγάλας Ιωάννης Παλαιτσάκης Γεώργιος Τριανταφύλλου Χρήστος

Check Also

Διακρίσεις για τους αθλητές του Ν.Ο Σύρου στα Ποσειδώνια

Διακρίσεις για τους αθλητές του Ν.Ο Σύρου στα Ποσειδώνια «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2022» OPEN ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ …