Αύριο στις 12.00 η Γενική Συνέλευση της ΕΣΑΠ

Αύριο στις 12.00 η Γενική Συνέλευση της ΕΣΑΠ

17201039_1310929265654216_5561283207646459680_n

O πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΑΠ Παντελής Ταρνατόρος καλεί τα σωματεία μέλη της Ένωσης Σωματείων Αμοιβομένων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ) δια νομίμων εκπροσώπων τους σε Τακτική Γενική απολογιστική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης (Αμαρυσίας Αρτέμιδος & Πιτταρά, Μαρούσι) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Εκλογή προέδρου και γραμματέα εργασιών Γ.Σ.

2.Διοικητικός απολογισμός από 6 Ιουνίου 2016 έως 15 Ιουνίου 2017.

3.Οικονομικός και διαχειριστικός απολογισμός από 1 Ιουλίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2017.

4.Συζήτηση επί διοικητικού, οικονομικού, διαχειριστικού απολογισμού και απόφαση περί απαλλαγής ΔΣ από πάσης ευθύνης.

5.Έγκριση ή μη απόφασης ΔΣ για εγγραφή νέων μελών με βάση τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους σύμφωνα με το καταστατικό, την προκήρυξη πρωταθλήματος, τους κανονισμούς ΕΣΑΠ και ΕΟΠΕ και το ν.2725/1999, όπως ισχύει.

6.Τροποποίθηση Πειθαρχικού κανονισμού ΕΣΑΠ.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (παρουσία 2/3 του συνόλου των ενεργείων σωματείων) η Γ.Σ. θα συγκληθεί εκ νέου τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Τα σωματεία του συνεταιρισμού εκπροσωπούνται απαραίτητα από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του ΤΑΑ.

Check Also

Βόλεϊ: Γεμάτο Σαββατοκύριακο για το ΑΣΕ Νεωρίου

Βόλεϊ: Γεμάτο Σαββατοκύριακο για το ΑΣΕ Νεωρίου Βόλεϊ: Γεμάτο Σαββατοκύριακο για το ΑΣΕ Νεωρίου. Το …