ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Υ/Β ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015

H ΕΟΥΔΑ διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υ/Β Σκοποβολής του έτους 2015.
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2015 θα διεξαχθεί στις 24 Μαΐου 2015, στον Αλιμο Αττικής στο δημοτικό κολυμβητήριο Δήμου Αλίμου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ.
H ΕΟΥΔΑ διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2015.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2015 θα διεξαχθεί την 24η Μαΐου 2015, στον Αλιμο Αττικής στο δημοτικό κολυμβητήριο Δήμου Αλίμου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ.
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 25 ευρώ ανά αθλητή για το πρώτο αγώνισμα,10 ευρώ για το δεύτερο αγώνισμα και 5 ευρώ για το τρίτο αγώνισμα.

Ο αγώνας είναι ατομικός και συλλογικός. Στον αγώνα συμμετέχουν και άνδρες και γυναίκες
Κάθε σύλλογος μέλος της ΕΟΥΔΑ μπορεί να συμμετάσχει με όσους αθλητές επιθυμεί, οι οποίοι υποχρεωτικά θα διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας θεωρημένο από γιατρό για το τρέχον έτος και η συμμετοχή τους έχει δηλωθεί έγκαιρα πριν την διεξαγωγή του αγώνα.

 

Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν όλα τα αιτούμενα στοιχεία και κυρίως, να αναγράφουν :
Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου των αθλητών από το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας.
Το δελτίο συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συλλόγου και να φέρει την σφραγίδα του συλλόγου. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους

 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ, ο οποίος ισχύει από 1.1.2015 και τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.
Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν υποχρεωτικά έναν (1) αρχηγό ο οποίος θα μπορεί να είναι και αγωνιζόμενος αθλητής. Αν συμμετέχουν με έναν αθλητή αυτός θεωρείται αρχηγός.


Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τους αρχηγούς των ομάδων με την καταβολή παραβόλου 50€, το οποίο εισπράττεται, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.
Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ.
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση.
Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, εγκεκριμένο βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη ενός εκάστου. Ειδικά για την έγκριση των ψαροτούφεκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της CMAS, πρέπει να φροντίσουν εγκαίρως οι αρχηγοί και οι αθλητές να επιβεβαιώσουν την κανονικότητα η όχι των όπλων τους για να αποφευχθεί η μη συμμετοχή τους στον αγώνα λόγω μη προβλεπόμενου εγκεκριμένου εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα ψαροτούφεκα των αθλητών πρέπει να είναι μαζικής παραγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό, καθώς επίσης, με απόφαση του ΔΣ να πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί από το ΔΣ και την επιτροπή Υ/Β σκοποβολής της ΕΟΥΔΑ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή τους.

Αν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την κανονικότητα οι σύλλογοι και/η οι αρχηγοί μπορούν να επικοινωνήσουν για διευκρινήσεις με τον υπεύθυνο της διοργάνωσης κο Βασίλη Καλογερόπουλο τηλ 6932634353

Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος.

Η ΕΟΥΔΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.
Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές των Εποπτών Ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα Δελτία Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν για έλεγχο είτε με φαξ στο 2109817558 είτε στο email eoydatk@otenet.gr το αργότερο έως 5 Μαΐου 2015.
Κανένας σύλλογος δεν θα συμμετάσχει στον αγώνα εάν δεν τηρήσει τη διαδικασία και την προθεσμία.
Όλοι οι σύλλογοι με το πέρας του ελέγχου θα ειδοποιηθούν για την συμμετοχή τους από τον διοργανωτή.

Οι προβλεπόμενες παροχές από τον διοργανωτή σύλλογο είναι :
1. Στόχοι, θα παρασχεθούν δωρεάν σε όλους τους αγωνιζόμενους
2. Τα έπαθλα των βραβεύσεων (όπως περιγράφονται παρακάτω)
3. Γραμματειακή υποστήριξη
Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειασθούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.
Για περισσότερες πληροφορίες :
Υπεύθυνος διοργάνωσης
Βασίλης Καλογερόπουλος τηλ 6932634353

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Η ΕΟΥΔΑ αθλοθετεί :
Μετάλια σύνολο τρία (3) σετ των τριών για τα τρία αγωνίσματα
Για τους τρεις πρώτους νικητές στην Ακρίβεια, και το Δίαθλο και τους τρεις πρώτους συλλόγους στην σκυταλοδρομία.
Αναμνηστικά διπλώματα
Θα δοθούν σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες του αγώνα (αλυτάρχη, κριτές, επόπτες, ιατρό και Επιτροπή Αγώνα).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ
Κυριακή 24 Μαΐου2015
Ώρα 08.30 Οδηγίες – Διευκρινίσεις
Ώρα 10.00 Έναρξη αγώνα
Ώρα 15.00 Λήξη αγώνα
Ώρα 15.15 Ενστάσεις
Ώρα 15.30 Έκδοση αποτελεσμάτων
Ώρα 16.00 Βραβεύσεις νικητών

Περισσότερες πληροφορίες και κανονισμούς στο site της ΕΟΥΔΑ
http://www.eoyda.gr/…/280-panellinio-protathlima-y-v-skopov…
Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και ευχόμαστε σε όλους καλό αγώνα και καλή επιτυχία.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
ΕΟΥΔΑ

Check Also

Δημήτρης Γρυπάρης για το «Δημήτριος Βικέλας Open Water» (Βίντεο)

Δημήτρης Γρυπάρης για το «Δημήτριος Βικέλας Open Water» (Βίντεο) Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών διεξήχθη στην …